سـامانه شفافــ‌سازی

اطلاعات تفصیلی هزینه‌کرد سالانه

اطلاعات تفصیلی هزینه‌کرد سال 1402

1- گزارش مرور حسابهای شرکت  (عملکرد تا پایان اسفند 1402 )

2-گزارش حقوق ومزایای کارکنان شرکت

3- مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت

 

 

 

 تاریخ ثبت : 1402/01/25
  آخرین به روزرسانی : 1403/02/03
 
 643